برچسب ها بورس جهانی

برچسب: بورس جهانی

خلاصه تحلیل بازار بورس (هفته منتهی به ۱۷ دی ماه)

در پایان معاملات هفته منتهی به 8 دی ماه 95، شاخص کل با 5 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 78990 واحد رسید. شاخص بازار اول با 667.7 واحد کاهش به رقم 56029 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 534 واحد افزايش عدد 168329 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 1.17 درصد كاهش و 0.3 درصد افزاش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 5057 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با  57 درصد كاهش یافته است. در...

تحلیل بازار بورس هفته منتهی به ۸ دی

• در پایان معاملات هفته منتهی به 8 دی ماه 95، شاخص کل با 558 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 79692 واحد رسید. شاخص بازار اول با 408 واحد کاهش به رقم 56697 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1122 واحد کاهش عدد 168863 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.7 درصد و 0.66 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 11860 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با 95 درصد افزایش یافته است. در ضمن...