برچسب ها بیماری هلندی

برچسب: بیماری هلندی

بیماری هلندی به زبان ساده

ناظر اقتصاد: مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در سی و سوم شماره بروشور «اقتصاد به زبان ساده» به موضوع «بیماری هلندی» پرداخته است. در این برشور تلاش شده تا ضمن تشریح مفهوم و پیامدهای بیماری هلندی، آثار آن را بر اقتصاد ایران توضیح داده شود. ضرورت پرداختن به مفهوم بیماری هلندی اهمیت توجه به بیماری هلندی هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم اطلاق این بیماری بر محور تجربه هلند صورت گرفته است. کشوری که بالغ‌بر 500 سال تجربه استعمارگری داشته و طی این دوران همواره در کشورهای پیشرفته و به لحاظ ساختار نهادی توسعه‌یافته قرار داشته است. بیماری هلندی به‌صورت شفاف...

نفرین منابع و نوآوری: بررسی آرای لاندوال

ناظراقتصاد:برخلاف نظریه‌های متداول اقتصاد نئوکلاسیک درباره نقش مثبت منابع طبیعی در افزایش رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار تحقیقات فراوانی انجام شده که نشان می‌دهد در بسیاری از موارد کشورهای صاحب منابع طبیعی فراوان دارای رشد آهسته‌تری از کشورهایی هستند که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند که به این پدیده در اصطلاح «نفرین منابع» می‌گویند. همانطور که در این گزارش نشان داده می شود وجود منابع طبیعی غنی در یک کشور منجر به بروز نفرین منابع نمی شود. بررسی های ما در این پژوهش نشان می‌دهد که در تبیین پدیده نفرین منابع تا کنون چهار گروه از...

لزوم سیاست گذاری‌های ارزی مناسب در پسا توافق با بهره‌گیری از...

یکی از مسائل بسیار مهم در «پسا توافق»، کیفیت سیاست گذاری‌های ارزی در ج.ا.ایران می‌باشد. در این دوره از یکسو درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته است و از سوی دیگر نیز منابع قابل توجه ارزی از قید تحریم ها آزاد می شوند. هر چند که بخش قابل توجهی از منابع آزاد شده، متعلق به دولت نمی باشد، اما موجب گشایش های مختلف برای کشور خواهد شد. این نکات اهمیت «کیفیت» سیاست گذاری‌ها را بیش از پیش می‌گرداند. لازم بذکر است، درآمدهای نفتی کشور در سال 1390 حدود 120 میلیارد دلار بود که بر اساس پیش بینی‌ها به حدود 25میلیارد...