برچسب ها تامین مالی خرد

برچسب: تامین مالی خرد

تأمین مالی خرد

ناظر اقتصاد: یکی از موانع رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه و عدم بکارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه‌ای موجود است. یکی از راه‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارهای خرد و نوپا در کشورهای در حال توسعه، تأمین مالی خرد یا همان اعتبارات خرد است. برنامه‌های تأمین مالی خرد به منظور اشتغال‌زایی و فقرزدایی، از جمله برنامه‌هایی است که با ایجاد و گسترش فعالیت‌های درآمدزا (به ‌ویژه برای زنان کم ‌درآمد) و توسعه جوامع محلی توجه زیادی به آن جلب شده است. در این گزارش به جوانب مختلف تأمین مالی خرد پرداخته می‌شود. تأمین مالی خرد...

ارزیابی میزان موفقیت یا شکست تامین مالی خرد در توسعه کشورها

ناظراقتصاد: تامین مالی خُرد لازمه رونق کسب و کار است. تأمين مالی خرد عبارت است از برنامه‌ای که محدوده وام‌‏های بسيار کوچک را با هدف خوداشتغالی به مردم بسيار فقير گسترش می‌دهد. اين برنامه‌ها جايگزين برنامه‌های متداول بانكی برای اقشار فقير و آسيب پذير جامعه هستند که در نظام بانكی کنونی از صلاحيت کافی برای بهره‌مندی از وام‌‏های بانكی برخوردار نيستند. تامین مالی خرد یک ابزاری برای دسترسی افراد به منابع مالی است. با این حال، بسیاری تامین مالی خرد را صرفا ابزاری برای بدتر کردن معیشت فقرا می‌دانند. به رغم مقبولیت جهانی تامین مالی خرد، شواهد متفاوتی از مزایای آن...

ویژگی‌های موسسات تامین مالی خُرد

ناظراقتصاد: هدف تامین مالی خرد صرفا حمایت موقت از فقرای کارآفرین و فراهم کردن زمینه خروج دائمی آنها از فقر است که این مهم از طریق توانمندسازی فقرا پیگیری می‌شود. به گزارش ایبِنا، تامین مالی خُرد (microfinance) یکی از شیوه‌های تقویت دسترسی گروه‌های پائین درآمدی به خدمات پولی، بانکی و اعتباری محسوب می‌شود. علت اصلی توسعه این صنعت را می‌توان ناتوانی بانک‌ها و نظام‌های پولی و مالی متعارف در ارائه خدمات مالی به فقرا و گروه‌های پائین درآمدی در نظر گرفت. در واقع، نظام بانکی و مالی نوین بر دو پایه اعتبار و وثیقه بنا نهاده شده است و به دلیل...