برچسب ها تركیه

برچسب: تركیه

۵ بازارساز جهانی هفته

ناظر اقتصاد : هفته گذشته، روزهای پرافت‌وخیزی برای بازارهای جهانی داشت. ٥ روز كاری گذشته بازارها عمدتا تحت‌تاثیر دور تازه تحریم‌های ایران، رشد بورس‌ها و صادرات چین، سقوط لیر تركیه و تنش‌های تازه میان روسیه و امریكا بود. به این ترتیب، هفته جدید كه از روز دوشنبه آغاز می‌شود، می‌تواند روندهای جالبی را تحت‌تاثیر روند فنی هفته گذشته و انتشار داده‌های بنیادین هفته جدید به ثبت برساند. هفته گذشته، شروع تحریم‌های ایران، ابتدا بازارها را متاثر نكرد، اما در ادامه اندكی حامی نفت خام شد. اینكه این تحریم‌های ناعادلانه چقدر بازارهای جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار خواهد داد وابسته...