برچسب ها تورم تولیدکننده

برچسب: تورم تولیدکننده

تغییرات نرخ تورم در ۱۶ماه گذشته + نمودار

ناظر اقتصاد : نرخ تورم مصرف‌ کننده و تولید کننده و تغییرات تورم نقطه به نقطه این دو شاخص نشان می‌دهد منحنی نرخ تورم در سال جاری با شیب بیشتری نسبت به سال قبل حرکت خواهد کرد. نرخ تورم در ماه‌های اخیر، متاثر از افزایش بهای ارز سیر صعودی داشته است. نرخ تورم مصرف‌ کننده در تیر ماه به 10.2 درصد رسید اما تورم نقطه به نقطه این شاخص که از آن به عنوان تورم پیش‌نگر یاد می‌شود به عدد 18 درصد رسیده است. همچنین تورم تولید کننده در تیر ماه به رقم 13.1 درصد رسید که نسبت به اسفند ماه سال 96...