برچسب ها توسعه مسکن

برچسب: توسعه مسکن

بررسی پایداری و عرضه مسکن در مالزی

ناظر اقتصاد: این نوشتار درصدد است میزان موفقیت مسکن در مالزی (نیازهای مسکن مالایی‌ها) را موردبررسی قرار دهد. همچنین، راه‌های ممکن برای دست‌یابی به مسکن پایدار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر مفهوم پایداری نه‌تنها در بخش محیط‌زیست متمرکز نشده، بلکه کیفیت توسعه در مناطق مسکونی نیز مدنظر قرار می‌گیرد. همچنین، محققان معتقدند سیاست‌گذاری مسکن بر اساس معیار پایداری باید به‌عنوان یک ضرورت موردتوجه قرار گیرد. «تأمین مسکن برای همه» از اهداف سیاست‌گذاری ملی در مالزی هست. در نتیجه، سیاست‌گذاری و برنامه‌های مسکن به‌منظور افزایش نرخ مالکیت مسکن در کشور به‌خصوص برای گروه‌های کم‌درآمد متمرکز بوده‌است. در حقیقت، مسکن...

بررسی تحولات سیاست‌ گذاری مسکن در ترکیه

ناظر اقتصاد: در حوزه مسکن در ترکیه رویکردهای مختلف و نهادهای سازمانی مختلف در طول ۹۰ سال گذشته شکل گرفته است. تغییر ساختارها نشان‌دهنده تغییر سیاست‌گذاری‌هایی است که توسط دولت مرکزی در زمان‌های مختلف تصویب‌شده است. اساساً سه روش متفاوت از دهه ۱۹۵۰ به‌عنوان راه‌حل برای حل مشکل مسکن دنبال شد. مسکن در ترکیه به‌ عنوان یک واحد مسکونی تعریف‌شده است که نیازهای انسان مانند نیاز به امنیت، بهداشت، راحتی، سیستم حمل‌ونقل، مراکز خرید، بهداشت و درمان و امکانات فرهنگی و سرگرمی افراد را تأمین نماید. همچنین مسکن ترکیبی از فضای فیزیکی و اجتماعی به‌وسیله ارائه پناهگاه فیزیکی برای مردم است...