برچسب ها جرائم مالی

برچسب: جرائم مالی

رشد جهانی جرائم مالی

ناظر اقتصاد: اقتصادهایی که دچار میزان بالای جرائم مالی هستند، (منظور سوءاستفاده از قدرت و جایگاه برای رسیدن به اهداف شخصی، غیرقانونی، غیرعادلانه و غیر اخلاقی است)، قادر نیستند سازگار با ظرفیت خود رشد کنند. زیرا سطوح بالای فساد مالی از عملکرد طبیعی قوانین اقتصاد جلوگیری می‌کند و به همین دلیل، فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی به زیان کل جامعه خواهد بود. بنا به اعلام بانک جهانی، متوسط درآمدها در اقتصادهای دچار فساد شدید، تقریبا یک‌سوم رقم مربوط به کشورهایی است که در آنها فساد اندک و مهار شده است. همچنین میزان مرگ و میر نوزادان در این کشور‌ها ۳...