برچسب ها جورج آرتور اكرلف

برچسب: جورج آرتور اكرلف

جورج آرتور اکرلف (George Arthur Akerlof) | چهره مهم مکتب کینزی

ناظراقتصاد: نام جورج آرتور اكرلف (George Arthur Akerlof)، در پيوند ابدي با مقاله سال 1970 او يعني «بازار دست دوم» (The market for lemons) است. مقاله ای كه توانست توجه اقتصاددانان را به بازارهایی جلب كند كه در آنها اطلاعات بين دو طرف معامله متفاوت می باشد. اين مفهوم از اطلاعات نامتقارن كه تاثير عمیقی بر شاخه های علم اقتصاد برجای گذاشت، در سال 2001، اكرلف را (به همراه جوزف استيگليتز و مايكل اسپنس) مستحق دريافت جايزه نوبل ساخت. اكرلف را می توان از منظری وسيع تر به عنوان چهره مهم مكتب كينزی جديد قلمداد نمود كه زيربناي رفتاری بهتری را برای اقتصاد كلان به...