برچسب ها حباب ارزی

برچسب: حباب ارزی

جهش ارزی اخیر، بنیادی است یا حبابی؟

ناظراقتصاد: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی دوره ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بود. اما از زمستان سال ۱۳۹۶ و به ویژه در بهار ۱۳۹۷، این بازار مجدداً با التهاب مواجه شده است. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در یادداشت دکتر علی دیواندری و دکتر حمید زمانزاده رییس و معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی که به تحلیل شرایط ارزی پرداخته اند آمده است، بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را مطرح کرده که آیا این جهش، بنیادی است یا آنکه شاهد...