برچسب ها حمایت از تولید ملی

برچسب: حمایت از تولید ملی

چرا حمایت از کالای داخلی فقط مختص ایرانی‌ها نیست؟

ناظراقتصاد: وقتی صحبت از حمایت از کالای ایرانی می‌کنیم یکی از مولفه‌ها، قاعدتاً مصرف تولیدات ملی است که در کنار دیگر مولفه‌هایی چون تسهیل محیط کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی اداری، مدیریت واردات، جلوگیری از قاچاق، توانمندسازی تولید و... یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایتی است. اینکه مصرف تولیدات ملی چه اهمیت و ضرورتی دارد و اینکه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه آثار و تبعاتی به‌دنبال دارد، موضوعی مستقل برای تحقیق و مطالعه است که هر شهروند ایرانی که نسبت به خاک و میهن و ارزش‌های دینی و انسانی خویش غیرت و تعصب دارد، نسبت به آن باید به یک...

حمایت از تولید ملی با چه روش‌هایی؟!

ناظراقتصاد: مشکلات پیش‌روی رشد و پویایی اقتصاد ملی و تولیدات داخلی را می‌توان در چهار بخش تولیدکنندگان، دولت، مردم و موانع خارجی تقسیم‌بندی کرد. تولیدکنندگان در سمت عرضه تولیدات داخلی باید روی کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید تمرکز کنند، دولت باید نقش حمایتی از تولید‌کننده داشته باشد و مردم نیز به‌عنوان خریدار باید زمینه‌های فروش رفتن و مصرف کالای داخلی را ایجاد کنند. طرف دیگر کارشکنی‌های خارجی‌هاست که با ایجاد تحریم‌ها و ایجاد مانع در انتقال تکنولوژی، خرید‌های ضروری تولید کالاهای داخلی و... مانع رشد آنها خواهند شد. بنابر توضیحات ارائه‌شده قصد داریم در سلسله‌یادداشت‌هایی به بررسی موانع موجود...