برچسب ها حکمرانی

برچسب: حکمرانی

چشم‌انداز توسعه مناطق آزاد با حکمروایی خوب

ناظر اقتصاد: توسعه مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها در قالب استراتژی هایی چون استراتژی توسعه صادرات به‌جای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت‌های نسبی و راهبرد به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته می شود. دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر بیشتر به موانع داخلی رشد اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگی با اقتصاد جهانی بر می گردد زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد را کم دردسرترین و ساده‌ترین ابزار حل و فصل این...

ساز و کارهای مخرب در اقتصاد ایران

ناظر اقتصاد : شرایط فعلی اقتصاد ایران برآیند چهار ساز و کار است که همزمان با هم در اندازه‌های متفاوت و با سرعت‌های مختلف فعال هستند. در واقع آنچه می‌بینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است. این چهار ساز و کار عبارتند از: ۱- ناترازی‌های نهادینه شده در اقتصاد کشور ۲- انتظارات مردم ۳- فشارهای خارجی ۴-نظام تدبیر کشور این چهار ساز و کار طی دهه‌های گذشته در کنار هم فعال بوده‌اند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رسانده‌اند. سازو کار نخست که احتمالا بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعه‌ای از ناترازی‌های بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت،...