برچسب ها خلق نقدینگی

برچسب: خلق نقدینگی

راه هایی برای فرار از ابرتورم

ناظر اقتصاد : بی‌انضباطی دولت در حوزه پولی و مالی در طی چند سال اخیر و شدت گرفتن خلق نقدینگی در ماه‌های اخیر باعث شد تا تورم از دو کانال نرخ ارز و افزایش گردش پول، به رقم‌های سال‌های 90 و 91 بازگردد و مجدداً سطوح بالای 30 درصدی را در سرفصل نقطه‌به‌نقطه تجربه کند. پیش‌بینی‌ها بر این مسأله دلالت دارد که عبور نقدینگی از سطح هزار و 600 هزار میلیارد تومان و جهش‌های متناوب ارز باعث خواهد شد که در سال آتی، تورم متوسط به عدد 32 درصدی برسد و بر این اساس نیاز است تا سیاست‌گذار، با اتخاذ...