برچسب ها درآمد

برچسب: درآمد

۳۳ درصد جمعیت در «فقرمطلق» | ۴میلیون تومان؛ «خط فقر» شهری‌ها...

ناظراقتصاد: یک پژوهشگر و استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در سالهای اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند. حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: مطالعات نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای مناطق محروم ۵٠ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است. وی با بیان اینکه منظور دولت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، افزود: این مبلغ برای یک خانواده پنج نفره حتی تامین کننده غذایشان نیست....

هر فرد شاغل، مخارج چند نفر را تامین می‌کند؟

ناظراقتصاد: میانگین بار تکفل معیشتی خالص در کشور نشان می‌دهد هر فرد شاغل علاوه بر مخارج زندگی خود، معاش بیش از ۲ نفر را تامین می کند که البته این شاخص در استان‌های مختلف متفاوت است. به گزارش مهر، شاخص بار تکفل معیشتی خالص در کشور برابر ۲.۵ نفر است، به این معنا که هر فرد شاغل در کل کشور به طور میانگین علاوه بر مخارج زندگی خود، عهده دار تامین معیشت بیش از ۲ نفر دیگر است. طبق مطالعات مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بر اساس تقسیم بندی‌های رایج که عموماً از طرح آمارگیری از هزینه و...

درآمدهای خانوار ایرانی بیشتر صرف چه می‌شود؟

با این احتساب هر خانوار شهری با تعداد متوسط افراد 3.44 نفر هر ماه به طور متوسط دو میلیون و 739 هزار تومان هزینه دارند و متقابلا دو میلیون و 619 هزار تومان درآمد دارند. بر اساس این گزارش از كـل هزينه‌های ناخالـص خانوار به ترتيب، 33.4 درصـد به هـزينه «مسكن ، آب ، برق و گـاز و سـاير سوخت‌ها»، 24.6درصـد به هزينه «خوراكـی‌ها و آشامــيدنی‌هـا»، 10.4درصــد بـه هــزينه «حمل ونقـل» ، 8.4 درصـد به هـزينه «كالاهـا و خـدمات متفــرقه» ، 5.8 درصـد بـه هــزينه «بهداشت و درمان» ، 4.6 درصـد به هــزينه «پوشــاك و كفــش» ، 4.1 درصــد بـه...

متوسط درآمد و هزینه ایرانیان به روایت مرکز آمار

طبق گزارش مرکز آمار در سال 92، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و 717 هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و 703 هزار ریال شده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال 1392 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18678 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19228 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.نگاهی...