برچسب ها دستمزد نیروی انسانی

برچسب: دستمزد نیروی انسانی

کمترین و بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مشاغل

ناظر اقتصاد : طبق اعلام مرکز آمار، مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده ماشین‌های سبک_سواری» با ۲۸.۵ درصد و کمترین افزایش ساعتی مربوط به «جوشکار لوله‌های فولادی» با چهار درصد بوده‌ است. همچنین پس از آن «نقاشی درجه ۲ ساختمان» با ۲۲.۷ درصد بیشترین و «کمک آرماتور بند» با ۳.۸ درصد دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره قبل از خود بوده‌اند. براساس نتایج حاصل از این آمارگیری، متوسط دستمزد ساعتی برخی از نیروهای انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در نیمه‌ی اول ١٣٩٧ و تغییرات آن نسبت به دوره‌ی قبل...