برچسب ها رفاه

برچسب: رفاه

الگوی ایده‌آل رفاه در یک اقتصاد نفتی

ناظراقتصاد: در یک اقتصاد نفتی، الگوی ایده‌ال و پایدار ایجاد رفاه دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر است: ? در یک الگوی ایده‌آل فرضی، دولت قاعدتاً باید منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد رفاه و ارائه خدماتی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی، حفاظت محیط‌ زیست و ایجاد زیرساخت را از محل درآمدهای مالیاتی تامین کند. حال اگر اقتصاد درآمدهای سرشاری از محل صادرات نفت و سایر ثروت‌های زیرزمینی داشته باشد، کاملا ضروری است که دولت پیش از هر چیز، برای نحوه هزینه کردن درآمدهای حاصل از ذخایر زیرزمینی، یک قاعده مالی وضع ‌کند و به آن پایبند بماند. ? در یک الگوی ایده‌آل،...

مقایسه یک مشاهده به روایت رئیس سابق اتاق بازرگانی!

ناظراقتصاد: محسن جلال‌پور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشت تلگرامی خود نوشت: برای پی‌گیری امور کسب وکارم به هامبورگ سفر کرده‌ام. همیشه وقتی زمستان‌ها به اروپا سفر می‌کنم، از میزبان می‌خواهم اتاقم را گرم‎تر کند. در هتل هم دمای اتاق را بالا می‌برم. در مقابل، مشتری آلمانی‌ام می‌گوید: «هروقت به ایران سفر می‌کنم، هتل آن قدر گرم است که ناچارم درجه اتاقم را کم ‌کنم. محیط‌های سرپوشیده هم به قدری گرمند که نه کم کردن دما کمکی می‌کند و نه کم کردن لباس. ناچارم در و پنجره را باز کنم.» در خبرها خواندم که وزیر نفت در مراسم امضای...

سیاستگذاری اقتصادی و فقرزدایی

ناظراقتصاد: محدودیت‌های سیاستگذاری از این هم بیشتر خواهد شد چون احتمالا مجلس جراحی‌های سرپایی اخیر در بودجه را نیز برنمی‌تابد و تصویب نخواهد كرد. اما باید گفت كه تعیین بخشی به امر رشد اقتصادی به مثابه تنها راه كاستن از نابرابری‌ها در سیاستگذاری، مدت‌هاست سپری شده و از مد افتاده است و جای تعجب است كه مسوولان كشور به این امر توجه نمی‌كنند و مرتباً می‌گویند ما رفع محدودیت‌های سیاستگذاری اقتصادی را برای تحقق عدالت اجتماعی می‌خواهیم در حالی كه اگر رویكردی كه بیشتر كشورها سال‌ها در پیش گرفته‌اند و تحقق عدالت اجتماعی و كاهش نابرابری‌های اجتماعی را برای...

وضعیت ایران در شاخص لگاتوم سال ۲۰۱۶

ناظراقتصاد: احتمالا بارها در اخبار شنیده‌اید که کشورمان در شاخص‌های مختلف در سطح جهانی و منطقه‌ای دارای رتبه‌های متفاوتی است. یکی از مسائل مهمی که با توجه به آن کشورها رتبه‌بندی می‌شوند، رفاه است. رفاه را شاید بتوان هدفِ غایی هر اقتصاد و یا به‌صورت کلی‌تر هدف غایی نوعِ بشر دانست. انسان‌ها از بدو پیدایش به دنبال سعادت بوده‌اند و شاید مصداق سعادتمندی در دنیای امروزِ ما را تا حدی بتوان با رفاه توضیح داد. موسسه لگاتوم شاخصی به نام شاخص لگاتوم را برای اندازه‌گیری سطح رفاه کشورها دارد. این شاخص به‌جز تولید ناخالص داخلی عوامل دیگر چون سرمایه...

فهم روندهای فقر در ایران (بانک جهانی)

ناظر اقتصاد : در این گزارش روند "فقر" و "نابرابری" از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ مورد بررسی قرار می‌گیرد. فقر، با استفاده از خط فقر بین‌المللی بر اساس دلار آمریکا با برابری قدرت خرید سال ۱۳۹۰ اندازه گیری می‌شود. با توجه به نبود خط فقر رسمی، میزان فقر با استفاده از خط فقر بین‌المللی به دلار مانع از انتخاب خط دلبخواهی می‌شود و در ضمن حساسیت انتخاب خط فقر مبتنی بر واحدپول ملی را ندارد. همچنین به موضوع «اشتراک در منافع رونق » که نوعا به معنای رشد مصرف ۴۰ درصد پایین جمعیت است، پرداخته می‌شود. هدف این است که مشخص شود آیا...

توزیع ثروت و رفاه در جهان

اﺯ ﺳﺎﻝ 2010 ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ Credit Suisse ﮔﺰاﺭﺵ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺭا ﺩﺭباره ﻣﻴﺰاﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ Global Wealth و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ اﺯ اﻳﻦ ﺛﺮﻭﺕ را ﻣﻨﺘﺸﺮ می‌کند. ﺑﺮ پایه ﮔﺰاﺭﺵ نوامبر 2016 اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭاﻳﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ (ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ، ﻓﻠﺰاﺕ ﮔﺮانبها, ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ) و اﻣﻮاﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎﺭﻱ و ﺯﻣﻴﻦ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻﺕ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ آﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ) ﺣﺪﻭﺩ 255 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ می‌باﺷﺪ. اﺯ ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ حدود 85 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ آﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 33.3% آﻥ ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ اﻣﺮﻳﻜﺎ است....