برچسب ها سازمان برنامه و بودجه

برچسب: سازمان برنامه و بودجه

جزئیات یارانه پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی

ناظر اقتصاد: آنطور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید سالانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت می‌شود و در این شرایط دولت و مجلس به دنبال تدوین بسته اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی هستند که اصلاح قیمت نیز جزوی از آن است. بحث یارانه‌های پنهان و ارقام سنگین آن را چندی پیش بود که سازمان برنامه و بودجه به طور جدی‌تری رسانه‌ای کرد و اعلام شد که به دنبال انجام اصلاحاتی دراین رابطه است. یکی از بخش‌هایی که سالانه یارانه قابل توجهی را در خود هضم می‌کند، حامل‌های انرژی است که قراربود طبق قانون...

۶ چالش عمده بخش مسکن در ایران

ناظر اقتصاد: ریشه‌های عدم توفیق در بخش شهرسازی در سال اول برنامه ششم توسعه نشان می دهد که ناپایداری زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی شهرسازی و ضعف بنیادهای مشارکت در توسعه و عمران شهری بوده است. ۶ چالش عمده بخش مسکن شامل عدم تناسب عرضه با تقاضا، وجود خانه‌های خالی، کاهش متوسط نرخ مالکیت مسکن، سهم پایین مسکن اجتماعی، رشد سکونتگاه‌های غیررسمی بوده است. اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۶ حاکی از این است که در طول نیم‌ قرن اخیر تمام ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل درون‌زا و برو‌ن‌زا به شدت...

جزئیات بدهی‌ بانک‌ ها به بانک مرکزی

ناظر اقتصاد: رئیس امور پایش تعهدات دولت در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های مربوط به تبصره ۵ قانون بودجه تسویه شد، گفت: بانک مرکزی ۷۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک‌ها را برای تسویه ارائه کرد. مژگان خانلو با اشاره به ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای تهاتر و تسویه بدهی دولت، بانک، بخش غیردولتی و بانک مرکزی اظهار کرد: از شهریور سال جاری تاکنون مشکل اجرایی تبصره ۵ بودجه رفع شده و فرآیند اجرایی در حال انجام است. تا پیش از این به دلیل...