برچسب ها سیاستگذاری

برچسب: سیاستگذاری

دخالت دولت در بازارها

ناظراقتصاد: دولت‌، به معنی عام، به لحاظ اقتصادی مسوول ایجاد زیرساخت‌های عمومی، برقراری ثبات اقتصاد كلان، حفظ ارزش پول ملی، دریافت مالیات و ارایه خدماتی از قبیل امنیت، نظم عمومی، دادرسی، آموزش پایه، بهداشت عمومی، دیپلماسی و حفاظت محیط‌زیست است. آنچه گفته شد، بخشی از وظایف ذاتی و انحصاری دولت است كه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در مقابل ممكن است دولت‌ها وظایفی را مانند بنگاهداری و قیمت‌گذاری برعهده بگیرند كه نه تنها وظیفه ذاتی آنها نیست بلكه در عمل موجب كاهش كارایی بازارها شود. در خصوص وظایف دولت و نقش دولت در اقتصاد، نظریه‌های مختلف و تجربه‌های...

سیاستگذاری اقتصادی و فقرزدایی

ناظراقتصاد: محدودیت‌های سیاستگذاری از این هم بیشتر خواهد شد چون احتمالا مجلس جراحی‌های سرپایی اخیر در بودجه را نیز برنمی‌تابد و تصویب نخواهد كرد. اما باید گفت كه تعیین بخشی به امر رشد اقتصادی به مثابه تنها راه كاستن از نابرابری‌ها در سیاستگذاری، مدت‌هاست سپری شده و از مد افتاده است و جای تعجب است كه مسوولان كشور به این امر توجه نمی‌كنند و مرتباً می‌گویند ما رفع محدودیت‌های سیاستگذاری اقتصادی را برای تحقق عدالت اجتماعی می‌خواهیم در حالی كه اگر رویكردی كه بیشتر كشورها سال‌ها در پیش گرفته‌اند و تحقق عدالت اجتماعی و كاهش نابرابری‌های اجتماعی را برای...

گفتگو با پروفسور چانگ: اقتصاد بیمار ایران را چگونه درمان کنیم؟!

آقای پرفسور چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در حوزه‌های مختلفی چون نظریه‌های مداخله دولت، اقتصادهای نهادی، سیاست‌های صنعتی، خصوصی‌سازی، جهانی‌شدن، اقتصاد آسیای شرقی، چشم‌انداز تاریخی اقتصاد توسعه به مطالعه پرداخته است و کتابها و مقالات فراوانی را در رابطه با موضوعات مطروحه، تدوین نموده است. پروفسور چانگ در نظرسنجی نشریه پراسپکت، به عنوان نهمین متفکر جهان در سال 2014 انتخاب شده است. چانگ معتقد است، ابرقدرت‌های اقتصادی امروز(از آمریکا گرفته تا بریتانیا و کره‌جنوبی) همگی با حمایت‌های هدفمند نسبت به تولیدات داخلی و نظارت دولت در صنعت، به رفاه رسیده‌اند. این واقعیتی است که افرادی که به دنبال رقابت در...