برچسب ها سیاست‌ های اقتصادی

برچسب: سیاست‌ های اقتصادی

حسن سبحانی: فرصتی برای «جمهوری دوم»

ناظر اقتصاد : حتی معلم اقتصاد بودن برای فردی با دغدغه‌های حقیر، کفایت می‌کند تا به طور اجتناب ناپذیر مسائل و رخدادها و مشکلات اقتصادی کشور را رصد و در خصوص چگونگی‌ها و تحولات و روندهای آن بیندیشد. بسمه تعالی نامه ای برای ایران (5) ذره ای از "چرک اندرون" آن کند که صد هزار "چرک برون" نکند آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟ آب دیده؟ نه هر آب دیده الا آب دیده ای که از آن "صدق" خیزد. | شمس تبریزی فرصتی برای «جمهوری دوم» با وجودی که حتی معلم اقتصاد بودن برای فردی با دغدغه های حقیر، کفایت می‌کند تا به طور اجتناب ناپذیر مسائل و رخدادها...