برچسب ها شاخص آزادی اقتصادی

برچسب: شاخص آزادی اقتصادی

جایگاه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۷...

ناظراقتصاد: بنیاد هریتیج، با همکاری وال استریت جورنال از سال 1995 به بعد، اقدام به انتشار شاخص آزادی اقتصادی به صورت سالیانه می نماید. رویکرد بنیاد هریتیج به " امنیت سرمایه گذاری" این است که دولت ها با فشار یا اجبار بیش از حد، محیط سرمایه گذاری اقتصادی را نا امن می سازند. زمانی " امنیت اقتصادی" محقق می شود که آزادی اقتصادی، توسط دولت تامین و تضمین شده باشد. آزادی اقتصادی عبارت است از امکان تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات، بدون وجود فشار یا اجبار بیش از حد توسط دولت. " حد فشار دولت"، حدی از...