برچسب ها شاخص بهای تولیدکننده

برچسب: شاخص بهای تولیدکننده

نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۱۱.۳ درصد رسید!

ناظراقتصاد: شاخص بهای تولید کننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 به‌میزان 11.3 درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 در اردیبهشت ماه 1397 به عدد 271.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشته است. این شاخص در اردیبهشت ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.8 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

شاخص بهای تولیدکننده در اسفند ۱۳۹۶

ناظراقتصاد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در اسفند ماه ۱۳۹۶، به عدد ۲۶۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است. این شاخص در اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. خلاصه نتایج شاخص بهای تولیدکننده در ایران اسفند ۱۳۹۶ درصد تغییر شاخص کل بهای تولیدکننده در ایران