برچسب ها شاخص بورس

برچسب: شاخص بورس

گزارش بورس یک‌شنبه ۱۸ تیر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 103 واحدی به 78.985 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.617 میلیارد ریال ( 1.700 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3.080 میلیارد ریال (تقریبا 2.300 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.697 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ارتباطات سیار ایران با 57 واحد، فولاد خوزستان با 56 واحد و پارس خودرو با 22 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر...

گزارش بورس شنبه ۱۷ تیر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 181 واحدی به 78.881 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 3.130 میلیارد ریال( 1.850 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.075میلیارد ریال (تقریبا 600 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.755 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت بندر عباس با 72 واحد، پالایش نفت اصفهان با 71 واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با 23 واحد افزایش بیشترین تأثیر...

گزارش بورس چهارشنبه ۱۴ تیر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 67 واحدی به 78.700 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.180 میلیارد ریال( 1.300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.185 میلیارد ریال (تقریبا 800 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.265 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ارتباطات سیار ایران با 68 واحد، آسان پرداخت پرشین با 27 واحد و گروه مپنا با 19 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر...

گزارش بورس سه‌شنبه ۱۳ تیر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با کاهش 26 واحدی به 78.632 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.203 میلیارد ریال( 300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3.128 میلیارد ریال (تقریبا 2.900 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.131میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت بندر عباس با 16 واحد، خدمات انفورماتیک با 13 واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با 8 واحد افزایش بیشترین تأثیر...

گزارش بورس شنبه ۱۰ تیر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 95 واحدی به 78.799 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.297 میلیارد ریال( 1.100 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 860 میلیارد ریال (تقریبا 400 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.657 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 25 واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 20 واحد و تجارت الکترونیک پارسیان با 8 واحد افزایش بیشترین تأثیر...

گزارش بورس چهارشنبه ۷ تیر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 39 واحدی به 78.704 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 850 میلیارد ریال( 200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 608 میلیارد ریال (تقریبا 250 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.008 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 60 واحد، کالسیمین با 7 واحد و حفاری شمال با 6 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه شاخص...

گزارش بورس یک‌شنبه ۴ تیر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 12 واحدی به 78.665 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.957 میلیارد ریال( 1.300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 886 میلیارد ریال (تقریبا 400 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.143 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 49 واحد، فولاد خوزستان با 14 واحد و معدنی و صنعتی چادر ملو با 10 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت...

گزارش بورس شنبه ۳ تیر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با کاهش 83 واحدی به 78.652 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.119 میلیارد ریال(550 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.912 میلیارد ریال (تقریبا 400 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.081 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت توسعه معادن روی ایران با 14 واحد، ایران خودرو با 11 واحد و خدمات انفورماتیک با 11 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر...

گزارش بورس چهارشنبه ۳۱ خرداد

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با کاهش 131 واحدی به 78.736 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.023 میلیارد ریال ( 1.300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4.172 میلیارد ریال (تقریبا 2.700 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.195 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت نفت تهران با 9 واحد، بانک خاورمیانه با 6 واحد و پتروشیمی جم با 4 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر محاسبه...

گزارش بورس سه‌شنبه ۳۰ خرداد

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی شاخص کل بورس با افزایش 8 واحدی به 78.867 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.000 میلیارد ریال (300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3.666 میلیارد ریال (تقریبا 2.300 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.066 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پتروشیمی مبین با 39 واحد، ارتباطات سیار ایران با 16 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر با 13 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت...