برچسب ها شاخص رقابت پذیری

برچسب: شاخص رقابت پذیری

رتبه رقابت‌پذیری ایران و اقتصادهای جهان

ناظر اقتصاد : گزارش «رقابت‌پذيری جهانی» که سالانه از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر می شود، در خصوص چشم‌انداز وضعیت رقابت‌پذیری 144 کشور جهان، در ماه گذشته و برای دوره 2015-2014 ، ارائه گردید. گزارش سالانه رقابت پذیری، جایگاه کشورها و همچنین روند بهبود یا تنزل رتبه آنها را نشان می دهد و یکی از ملاک های مهم ارزیابی سرمایه گذاران خارجی نسبت به اقتصادهای ملی محسوب می شود و از نمادهای معرفی فرصت های داخلی برای سرمایه گذاران خارجی می باشد. گزارش رقابت‌پذیری، بعنوان جامع‌ترین برآورد جهانی از وضعیت کشورهاست که از اهمیت فراوانی برخوردار می‏ باشد. مجمع جهانی اقتصاد...