برچسب ها شاخص قیمت تولید کننده

برچسب: شاخص قیمت تولید کننده

گزارش شاخص قیمت تولید کننده-بهار ۹۷

ناظر اقتصاد : شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، معیاری برای اندازه گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) می‌باشد. در حقیقت، شاخص قیمت تولید کننده روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولید کنندگان نشان می‌دهد. این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت ها بوده و تأثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاست مداران خواهد داشت. در ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخص کل قیمت تولید...