برچسب ها شاخص کل

برچسب: شاخص کل

وضعیت بورس امروز سه‌شنبه ۲۴ بهمن

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | افزایش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص‌ کل بورس با افزایش 179 واحدی به 98.103 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.518 میلیاردریال (900 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.064 میلیارد ریال (تقریبا 900 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.782 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت اصفهان با 91 واحد، پالایش نفت بندر عباس با 87 واحد و شرکت فولاد مبارکه اصفهان...

وضعیت بورس امروز دوشنبه ۲۳ بهمن

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | افزایش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با افزایش 142 واحدی به 97.925 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.535 میلیاردریال (400 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.317 میلیارد ریال (تقریبا 700 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.752 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت سایپا 54 واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران با 39 واحد و ایران خودرو با 33 واحد افزایش...

وضعیت بورس امروز سه‌شنبه ۱۷ بهمن

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | کاهش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با کاهش 106 واحدی به 97.928 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 3.647 میلیاردریال ( 2.300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.288 میلیارد ریال (تقریبا 1.200 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.419 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان 94 واحد، گسترش نفت و و گاز پارسیان با 54 واحد و سرمایه گذاری صندوق...

وضعیت بورس امروز دوشنبه ۱۶ بهمن

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | افزایش شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با افزایش 225 واحدی به 98.034 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.750 میلیاردریال ( 200 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.019 میلیارد ریال (تقریبا 1.000 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.569 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ملی صنایع مس ایران با86 واحد، مدیریت سرمایه گذاری امید با 71 واحد و ایران خودرو با 32...

گزارش بورس دو‎شنبه ۱۳ آذر | عقبگرد دوباره شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بورس | عقبگرد شاخص کل بورس ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با کاهش 15 واحدی به 90.936 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.899 میلیاردریال (300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3.160 میلیارد ریال (تقریبا 2.800میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.959 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ملی صنایع مس ایران با 69 واحد، توسعه معادن وفلزات با 21 واحد و فولاد مبارکه اصفهان با 16...

تحلیل هفتگی بازار بورس | هفته منتهی به ۸ آذر

• در پایان معاملات هفته منتهی 8 آذر ماه 96، شاخص کل بورس با 1813 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 91152 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1896 واحد افزایش به رقم 64956 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 647 واحد افزایش عدد 193007 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 006/3 درصد و 34/0 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 10787 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 7/8 درصد افزایش یافته است. در ضمن...

گزارش بورس دوشنبه ۲۹ آبان | بهبود شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بازار سهام ناظراقتصاد:شاخص کل بورس با افزایش 58 واحدی به 88.261 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.458 میلیاردریال(300 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.850 میلیارد ریال (تقریبا 1.300 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی ) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.708 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 56 واحد، پالایش نفت بندر عباس با 33 واحد و پالایش نفت اصفهان با 20 واحد افزایش بیشترین...

گزارش بورس شنبه ۶ آبان | جهش شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بازار سهام ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با افزایش 298 واحدی به 86.935 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.403 میلیاردریال(100 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.230 میلیارد ریال (تقریبا 800 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.733 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ارتباطات سیار ایران 77 واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 76 واحد و پالایش نفت بندر عباس با 39 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را...

گزارش بورس دوشنبه ۱ آبان

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بازار سهام ناظراقتصاد: شاخص‌ کل بورس با کاهش 133 واحدی به 86.346 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 3.473 میلیاردریال(2.100 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.147 میلیارد ریال (تقریبا 1.000 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.373 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 40 واحد، پتروشیمی جم با 26 واحد و پتروشیمی خارک با 17 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت...

گزارش بورس یک‌شنبه ۳۰مهر | بهبود شاخص کل بورس

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بازار سهام ناظراقتصاد: شاخص کل بورس با افزایش 49 واحدی به 86.480 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 1.849میلیاردریال(750 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.269 میلیارد ریال (تقریبا 800 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.368 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ارتباطات سیار ایران با 41 واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 33 واحد و مخابرات ایران با 28 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر...