برچسب ها شاخص کل

برچسب: شاخص کل

گزارش بورس شنبه ۲۹مهر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بازار سهام شاخص کل بورس با افزایش 662 واحدی به 86.430 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل1.867 میلیاردریال(500 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.364 میلیارد ریال (تقریبا 600 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 2.131 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت فولاد مبارکه اصفهان با 263 واحد، پالایش نفت تهران با 65 واحد و پالایش نفت بندر عباس با 62 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را...

تحلیل هفتگی بازار بورس (هفته منتهی به ۲۶ مهر)

• در پایان معاملات هفته منتهی به 26 مهر ماه 96، شاخص کل با 1024 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 85768 واحد رسید. شاخص بازار اول با 983 واحد افزایش به رقم 59531 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 842 واحد افزایش عدد 189989 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 1.679درصد و 0.45 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته چهارم مهرماه ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9248 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 13 درصد کاهش یافته است. در ضمن...

تحلیل هفتگی بازار بورس(هفته منتهی به ۱۹ مهر)

• در پایان معاملات هفته منتهی به 19 مهر ماه 96، شاخص کل با 685 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 84744 واحد رسید. شاخص بازار اول با 571 واحد کاهش به رقم 58548 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1020 واحد کاهش عدد 189146 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.966 درصد و 0.54 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته سوم مهرماه ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 10593 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 67.3 درصد افزایش یافته است. در...

گزارش بورس ‌یک‌شنبه ۱۶مهر

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بازار سهام شاخص کل بورس با کاهش 504 واحدی به 84.564 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.330 میلیاردریال (800 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3.305 میلیارد ریال (تقریبا 1.500 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 3.335 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 170 واحد، پتروشیمی فجر با 26 واحد و ارتباطات سیار ایران با 12 واحد افزایش بیشترین تأثیر...

خلاصه تحلیل بازار بورس هفته منتهی به ۱۲مهر

• در پایان معاملات هفته منتهی به 12 مهر ماه 96، شاخص کل با 390 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 85429 واحد رسید. شاخص بازار اول با 387 واحد کاهش به رقم 59119 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 251 واحد کاهش عدد 190166 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.651 درصد و 0.13 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 3 روز کاری هفته دوم مهرماه ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 6330 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 56.6 درصد کاهش یافته است. در...

گزارش بورس چهارشنبه ۲۹ شهریور

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده بررسی تحلیلی بازار سهام شاخص کل بورس با افزایش 487 واحدی به 85.831 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 2.369 میلیاردریال( 800 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 2.519 میلیارد ریال (تقریبا 2.100 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.988 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت سرمایه گذاری غدیر با 69 واحد، گروه مپنا با 63 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر با 60 واحد افزایش بیشترین تأثیر...

تحلیل بازار بورس هفته منتهی به ۲۲ شهریور

• در پایان معاملات هفته منتهی به 22 شهریور ماه 96، شاخص کل با 152 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 83524 واحد رسید. شاخص بازار اول با 399 واحد کاهش به رقم 58144 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1262 واحد افزایش عدد 184119 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.682 درصد کاهش و 0.69درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 8794 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 9.6 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد...

تحلیل بازار بورس هفته منتهی به ۱۵شهریور

• در پایان معاملات هفته منتهی به 15 شهریور ماه 96، شاخص کل با 402 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 83675 واحد رسید. شاخص بازار اول با 98 واحد کاهش به رقم 58543 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2939 واحد افزایش عدد 182875 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.166 درصد کاهش و 1.63 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9732 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 26.4 درصد کاهش یافته است. در...

گزارش بورس ۴ شهریور

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزهای عمده   بررسی تحلیلی بازار سهام شاخص کل بورس با افزایش 355 واحدی به 82.897 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس معادل 3.206 میلیارد ریال ( 1.900 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 1.370 میلیارد ریال (تقریبا 800 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 1.876 میلیارد ریال بوده است. امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ملی صنایع مس ایران با 119 واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 93 واحد و معدنی و صنعتی گل گرهر با...

خلاصه تحلیل بازار بورس در هفته منتهی به ۱ شهریور

• در پایان معاملات هفته منتهی به 25 مرداد ماه 96، شاخص کل با 780 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 82542 واحد رسید. شاخص بازار اول با 721 واحد افزایش به رقم 57895 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 874 واحد افزایش عدد 179594 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 1.2 درصد و 0.48 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 کاری هفته چهارم مردادماه 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9745 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 24 درصد افزايش یافته است. • شاخص کل...