برچسب ها صادرات بهار 97

برچسب: صادرات بهار 97

وضعیت صادرات و واردات در بهار ۹۷

ناظر اقتصاد: صادرات و واردات کشور در سه ماهه نخست سال جاری به ترتیب ۱۱.۶۴ و حدود ۱۰.۶ میلیارد دلار در مدت زمان مشابه بوده است. در فصل نخست سال جاری (۱۳۹۷) حدود ۱.۸ میلیارد دلار کالای سرمایه‌ای (با سهم ارزشی ۱۶.۷ درصدی)، حدود ۱.۸۱ میلیارد دلار کالای مصرفی (با سهم ارزشی ۱۷.۱ درصدی) و حدود ۷ میلیارد دلار کالای واسطه‌ای (با سهم ارزشی حدود ۶۶.۲ درصدی) به کشور وارد شده است. در مدت زمان یاد شده نسبت به بهار ۱۳۹۶ ترکیب کالاهای وارداتی از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه‌ای حرکت کرده است؛ به طوری که سهم کالاهای واسطه‌ای از ارزش...