برچسب ها صنایع

برچسب: صنایع

بررسی چشم انداز تکنولوژی نانو و تاثیر آن بر تحول صنایع...

نانو تکنولوژی در یک تعریف عمومی عبارت است از مطالعه و به کارگیری موادی که اندازه آنها درحدود 1 الی 100 نانومتر است. البته نکته مهم در این میان آن است که مواد یا فرآیندهایی که به طور طبیعی یا اتفاقی در این مقیاس قرار می‌گیرند از این دامنه خارج می‌شوند. همچنین توسعه و مهندسی در سطح نانو باید به کاربردهای صنعتی جدید و نوآورانه یا «نوآوری تکنولوژیک» مبتنی بر ویژگی‌های مرتبط با اندازه منتهی شود. صنعت نانو در خلال دهه‌های 1980 و 1990 به شدت گسترش یافت و در حال حاضر به یکی از صنایع مهم در جهان بدل...