برچسب ها صندوق توسعه

برچسب: صندوق توسعه

موجودی صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار کم شد!

گزارش عملکرد دولت در قانون بودجه ۹۴ نشان می دهدطی سال گذشته ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی ایران واریز شده اما ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار از موجودی این صندوق مصرف شده که از کاهش ۸ میلیارد دلاری موجودی صندوق حکایت دارد. سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفـت (شـامل نفـت خـام، میعانـات گازی و فرآورده های نفتی) به مبلغ 6 میلیارد و 672 میلیـون دلار به حساب صندوق واریز شده است. طی سال گذشته، مجمـوع مصـارف صندوق به مبلغ 14 میلیارد و 645 میلیون...