برچسب ها صنعت سنگ

برچسب: صنعت سنگ

کاهش سهم جهانی ایران در صنعت سنگ

ناظر اقتصاد : بر اساس آمارهای جهانی صنعت سنگ درسال ۲۰۱۷، متاسفانه در مقایسه با آمارهای سال ۲۰۱۶ و تجزیه و تحلیل آنها شاهد رشد قابل ملاحظه بزرگترین رقیب تجاری ایران، ترکیه، هستیم و در مقابل آن شاهد عدم تغییر موثر در ایران می‌باشیم. ? تولید جهانی سنگ به میزان ۷ میلیون تن بوده که ۶ میلیون تن آن سنگ‌های گروه آهکی ماربل است که این رقم نسبت به سال گذشته معادل ۴/۸ درصد افزایش داشته است. این رقم نشان‌دهنده افزایش تقاضای بیشتر برای این گروه در بازارهای جهانی است که کشور ما در آن مزیت نسبی دارد. ? از میزان ۷...