برچسب ها طرح ضربتی اشتغال

برچسب: طرح ضربتی اشتغال

سرنوشت طرح‌های اشتغالزا در کشور

ناظراقتصاد: یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران که سطح رفاه (سطح درآمد و مصرف)، آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی را رقم می‌زند، موضوع اشتغال و طرح‌های اشتغالزا است. این موضوع یکی از اصلی ترین مسائل استراتژیک ج.ا.ایران طی پنچ سال آتی محسوب می شود. در این مقاله به تبیین الزامات اشتغال پایدار و همچنین مروری به تجربه شکست پروژه‎های اشتغالزا که منابع فراوانی را به هدر داده است، پرداخته می شود. 1- الزامات اشتغال پایدار هر گاه رشد اقتصادی درون زا باشد، اشتغالزایی مناسب و پایدار را بدست می دهد. اما این امر محتاج اتخاذ تدابیر ورعایت الزامات ذیل است: • بازشناسی مزیت‎های ملی •...