برچسب ها عمر کاری

برچسب: عمر کاری

متوسط طول عمر کاری اروپایی‌ها چقدر است؟

ناظر اقتصاد : شاخص «عمر کاری» نشان‌دهنده آن است که فردی با حداقل ۱۵ سال سن، تا چند سال در بازار کار فعالیت خواهد داشت. بر این اساس در سال ۲۰۱۷، متوسط طول عمر کاری شهروندان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ۳۶ سال برآورد شده است که سه سال بیشتر از سال ۲۰۰۰ است. طول عمر کاری از ۳۲ سال تا ۴۲ سال در بین کشورهای اروپایی متغیر است. همچنین مردان به طور متوسط پنج سال بیشتر از زنان کار می‌کنند؛ به گونه‌ای که طول عمر کاری مردان ۳۸ سال و زنان ۳۳ سال است. بر این اساس ایتالیایی‌ ها با متوسط...