برچسب ها عملکرد صنعت بیمه

برچسب: عملکرد صنعت بیمه

بررسی عملکرد صنعت بیمه در شش ماه اول ۹۷

ناظر اقتصاد: عملکرد صنعت بیمه در شش ماهه نخست سال در قیاس با مدت زمان مشابه نشان می‌دهد حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با 25.4 درصد افزایش نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته به حدود ۱۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که نکته قابل توجه و مثبت آن این است که تنها ۳۲ درصد حق بیمه‌های تولیدی توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده و بقیه آن سهم شرکت‌های بیمه خصوصی است و همچنان تلاش می‌شود که سهم شرکت‌های خصوصی رشد بیشتری پیدا کند. ماموریت اصلی صنعت بیمه، پرداخت خسارات وارده بر بیمه گذاران است. شرکت‌های...