برچسب ها فرصت‌ های کارآفرینانه

برچسب: فرصت‌ های کارآفرینانه

اختلاف پارادایمی اقتصاددانان نسبت به فرصت‌ های کارآفرینانه

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی پارادایم فرصت در فرایند کارآفرینی پرداخته می‌شود. در بررسی دیدگاه مختلف به منشا فرصت‌ های کارآفرینانه ، برخی محققین فرصت‌ها را خارج از ذهن کارآفرین و به صورت عینی فرض می‌کنند، در حالی که برخی دیگر فرصت‌ها را به صورت کاملا ذهنی تلقی می‌کنند. امروزه اكثر سازمان‌های كشورهای توسعه یافته در حال تغییر از حالت بوروكراتیك به وضعیت كارآفرینی هستند. موج گسترده فعالیت‌‌های اقتصادی و فناورانه همراه با تغییر فراگیر روش‌ها و نگرش‌ها طی دوره‌ اخیر تمركز بسیاری از دولت‌ها را به توسعه و تقویت كارآفرینی و هم‌چنین توجه سازمان‌ها را به جذب...