برچسب ها فساد دولتی

برچسب: فساد دولتی

دولت الکترونیک، نسخه نجات‌بخش؟

ناظر اقتصاد: دولت الکترونیکی که شفافیت و کاهش فساد را به‌دنبال دارد، در یک سال اخیر در ایران با ارتقای ۲۰ رتبه‌ای به جایگاه ۸۶ رسیده و با افزایش خدمات و دستگاه‌های سرویس‌دهنده، به کاهش مراجعات حضوری منجر شده است. از نظر وزیر ارتباطات، شاه‌کلید دولت دوازدهم برای مقابله با فساد، ترویج و توسعه دولت الکترونیک است. به تعبیر محمدجواد آذری‌جهرمی، قدرت نهفته در پس امضاهای طلایی، از جمله عواملی است که دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الکترونیکی بی‌علاقه می‌کند؛ امضاهایی که به برخی مدیران در رده‌های مختلف، قدرت عرض اندام انحصاری می‌دهد و طبیعتا دل‌ کندن از این...