برچسب ها فساد مالی

برچسب: فساد مالی

رشد جهانی جرائم مالی

ناظر اقتصاد: اقتصادهایی که دچار میزان بالای جرائم مالی هستند، (منظور سوءاستفاده از قدرت و جایگاه برای رسیدن به اهداف شخصی، غیرقانونی، غیرعادلانه و غیر اخلاقی است)، قادر نیستند سازگار با ظرفیت خود رشد کنند. زیرا سطوح بالای فساد مالی از عملکرد طبیعی قوانین اقتصاد جلوگیری می‌کند و به همین دلیل، فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی به زیان کل جامعه خواهد بود. بنا به اعلام بانک جهانی، متوسط درآمدها در اقتصادهای دچار فساد شدید، تقریبا یک‌سوم رقم مربوط به کشورهایی است که در آنها فساد اندک و مهار شده است. همچنین میزان مرگ و میر نوزادان در این کشور‌ها ۳...

ضرورت توجه به فساد در بخش بانکی

ناظراقتصاد: نادیده گرفتن فساد بانکی می‌تواند پیامدهای شدید و گسترده‌ای برای اقتصاد داشته باشد، از اینرو، بررسی این پدیده در هر موسسه و یا نهاد مالی ضروری است. از دیدگاه حقوقی، فساد به معنای استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری یا دولتی برای نفع شخصی است. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری، کامل، شفاف و واضح، فراگیر و عادلانه باشند و برای کلیه مناسبت‌های اداری و دولتی مشخص شده باشند. فساد در سیستم‌های اداری و مالی به فساد مالی و سیاسی تقسیم می‌شود. فساد مالی نقض قوانین و مقرراتی است که در آن رفتار مجریان مبتنی بر ضابطه...