برچسب ها فضای مجازی

برچسب: فضای مجازی

اقتصاد سایبری چیست؟

ناظر اقتصاد: بدون تردید در جهان امروز فضای مجازی و سایبری تبدیل به یکی از اهرم‌های قدرت کشورها شده است و کسانی‌که در این زمینه سرآمد هستند، در عرصه اقتصادی و تجاری نیز مزیت های بسیاری برای رقابت دارند و به همین دلیل امروزه دولت‌های توسعه یافته، همه تلاش خود را برای ایجاد زیربنای فعالیت‌های اقتصادی عرصه سایبری به کار گرفته‌اند. طی چند دهه گذشته و مخصوصاً در یک دهه اخیر، توسعه اینترنت و فضای مجازی و همچنین افزایش پهنای باند، زمینه را برای تحقق اقتصاد جهانی و حذف مرزها فراهم کرده است. در این میان، به راحتی می‌توان به موفقیت...