برچسب ها قطعه سازان

برچسب: قطعه سازان

اعتبار در گردش ، جایگزین سرمایه در گردش قطعه سازان می...

به گزارش خبرگزاری خودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور ، کسری نقدینگی را ، بزرگترین چالش قطعه سازان اعلام کرد و گفت : چالش نقدینگی ناشی از افزایش تیراژ تولید و همچنین بالا رفتن نرخ ارز مطمئناً فشار مضاعفی در ماههای پایانی سال به قطعه سازان وارد نموده و گلوگاه بزرگی برای صنعت قطعه سازی کشور خواهد شد. وی با اشاره به روند خوب تولید خودرو و قطعات در کشور تصریح کرد : خوشبختانه برنامه ای که وزارت صنعت و معدن در ارتباط با تولید خودرو و قطعات ارائه نموده تاکنون روند خوبی را داشته...