برچسب ها قیمت گندم

برچسب: قیمت گندم

قیمت گندم نصف قیمت قاچاق آن!

ناظر اقتصاد: یکی از اصلاحاتی که دولت دوازدهم برای بهبود وضعیت تولید و حمایت از کشاورزان بر آن تأکید داشت اعلام بموقع و مناسب قیمت‌های خرید تضمینی محصولات بود. امسال قیمت گندم تنها با ۱۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، ۱۴۷۰تومان تعیین شد که انتقاد کارشناسان و کشاورزان را در پی داشت. بر اساس قانون قیمت خرید تضمینی هر سال قبل از آغاز فصل زراعی جدید یعنی در شهریور ماه باید اعلام شود و هزینه‌های تولید و تورم سالانه در تعیین قیمت لحاظ شود. اما اعلام بموقع قیمت خرید تضمینی محدود به دو سال بود و بعد از آن مانند...