برچسب ها مالیات اتفاقی

برچسب: مالیات اتفاقی

مالیات اتفاقی چیست و از چه کسانی اخذ می‌شود؟

ناظراقتصاد: یکی از بخش های مالیاتی در بودجه سال 97 تحت عنوان مالیات اتفاقی مطرح شده است؛ مالیاتی که در ردیف110302 جدول درآمدهای دولت پیش بینی شده است،اما سئوال این است که مالیات اتفاقی یعنی چه؟ مالیات اتفاقی یا Capital gain tax مالیاتی است که در بودجه بیشتر کشورها پیش بینی می‌شود. این درآمد اتفاقی سالهاست که در ردیف بودجه های کشور وجود داشته اما غالبا به چشم نیامده است. در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، میزان مالیات اتفاقی رقمی حدود 5 میلیارد تومان در نظر گرفته است. به گزارش خبرآنلاین، محمد کردبچه مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در این...