برچسب ها متوسط هزینه خانوار

برچسب: متوسط هزینه خانوار

تغییرات دخل و خرج خانوار در سال ۹۶

ناظر اقتصاد : مرکز آمار ایران متوسط هزینه‌ و درآمد سال ۹۶ خانوارهای شهری کشور را به ترتیب ٣٣ و ٣٧ میلیون تومان اعلام کرد. نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ١٣٩٦ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٢٩، ٥٢٥ هزار ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ١٥,٧ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٧٦، ٧٥٠ هزار ریال با سهم ٢٣,٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و٢٥٢، ٧٧٥ هزار ریال با سهم ٧٦,٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در...