برچسب ها مجمع جهانی اقتصاد

برچسب: مجمع جهانی اقتصاد

مخاطرات کسب‌و‌کارها در ۱۰ سال آینده

ناظر اقتصاد: مجمع جهانی اقتصاد مخاطرات کسب‌و‌کارهای مناطق مختلف جهان طی ۱۰ سال آینده را معرفی کرده است. این گزارش که به‌طور منظم از سال ۲۰۰۶ تاکنون منتشر شده، بر پایه نظرسنجی از بیش از ۱۲ هزار فعال اقتصادی جهان تهیه می‌شود. بحران کم‌آبی، تورم افسارگسیخته‌، درگیری بین دولت‌ها، بحران مالی، شکست نهادها یا مکانیسم‌های مالی و بیکاری یا استفاده کمتر از توان نیروی کار، به ترتیب مهم‌ترین مخاطراتی هستند که کسب‌و‌کارهای کشورمان ایران را طی ۱۰ سال آینده مورد تهدید قرار می‌دهند. مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش همچنین مخاطرات کسب‌و‌کارهای جهان را به تفکیک ۸ منطقه مختلف شامل اروپا،...

تنزل یک پله‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی

ناظر اقتصاد: جدیدترین سنجش شاخص رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده، حاکی از آن است که ایران در این شاخص به رتبه ۸۹ در میان ۱۴۰ کشور دست یافته است. جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که نمایندگی همکاری آن در ایران، به‌طور انحصاری از سوی مجمع جهانی اقتصاد به این اتاق تعلق یافته است، از طراحی جدیدی در سنجش امتیاز و رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها خبر می‌دهد، این گزارش به اختصار منتشر شده و کلیات آن در آینده منتشر خواهد شد. در گزارش رقابت‌پذیری سال‌جاری که با حضور ۱۴۰ کشور از سوی مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است، ایران...

رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان عرب به روایت مجمع جهانی اقتصاد

ناظر اقتصاد : گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت رقابت‌پذیری کشورهای عربی حاکی از این است که امارات همچنان رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان عرب به شمار می‌رود. بر اساس این گزارش، پس از امارات که در رتبه‌بندی جهانی سال گذشته جایگاه هفدهم را در بین 137 کشور مورد بررسی به خود اختصاص داده بود، کشورهای قطر و عربستان به ترتیب رتبه دوم و سوم را در رده‌بندی رقابتی‌ترین اقتصادهای جهان عرب به خود اختصاص داده‌اند. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، علاوه بر رتبه‌بندی کشورهای عربی از لحاظ رقابت‌پذیری، به چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این کشورها نیز پرداخته شده است. بیم‌ها و امیدها برخی از...