برچسب ها محمد شریعتمداری

برچسب: محمد شریعتمداری

وزیری برای صنعت یا تجارت؟!

ناظراقتصاد: دو نکته ای که محمد شریعتمداری تنها چند روز بعد از معرفی او به عنوان وزیرپیشنهادی صنعت،معدن و تجارت سروصدای زیادی به پا کرده؛ ورود به حوزه تجارت و ارز است. دو موضوعی که بیشترین مطالبه تجار است تا تولید کننده ها! هرچند هنوز محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی حسن روحانی،درباره حوزه تولید و صنعت صراحتا سخنی نگفته،اما به دلیل سابقه حضور 8 ساله او در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات این تصور ایجاد شده که برعکس محمدرضا نعمت زاده که خاستگاه تولید و صنعت داشت،وزیر جدید خاستگاهش تجارت است. در چهارسال گذشته،پارلمان بخش خصوصی بارها انتقاد کرده بود که دولت به تجارت...