برچسب ها محیط اقتصادی

برچسب: محیط اقتصادی

محیط اقتصادی کلان کسب و کار

در آوریل 2013، بانک مرکزی ژاپن از قصد خود برای اجرای یک برنامه تامین مالی وسیع با هدف رونق اقتصادی ژاپن و عبور دادن آن از رکودی که کشور را برای بیش از یک دهه احاطه کرده بود، خبر داد. برنامه از این قرار بود که بانک ژاپن پول جدیدی ایجاد کند و با آن تریلیون‌ها ین از اوراق قرضه دولتی را خریداری کند، با این امید که سطح کلی تقاضا را افزایش دهد و در نتیجه قیمت‌ها و دستمزدها را افزایش دهد. طرح دو برابر کردن عرضه پول در کشور که بخشی از یک مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی...