برچسب ها محیط زیست

برچسب: محیط زیست

چالش زیست محیطی و استراتژی کسب و کار

ناظر اقتصاد: در سه دهه اخیر، چالش زیست محیطی از نگرانی‌های بزرگ عمومی به شمار می‌رود. همان‌گونه که اطلاعات و دانش افراد در مورد اثرات آسیب‌های زیست محیطی افزایش می‌یابد، فشار بر راه‌هایی که در پیش گرفته شده است بیشتر می‌شود. بیشتر این فشارها صنعت را (به عنوان منبع اصلی آلودگی)، نشانه گرفته است. افراد نیز در حال تغییر الگوهای رفتاری خود هستند و صنایع می‌بایست به نیازهای بی‌پایان مصرف کنندگانی که از محیط زیست اطلاعات زیادی دارند پاسخ دهند. تا این اواخر چالش زیست محیطی در صنایع بیشتر در مرحله حرف بود تا عمل. اگرچه رد نیازهای عمومی...

محیط اخلاقی و اکولوژیک کسب و کار

در ماه می سال 1999 بزرگترین نظرسنجی عمومی در سطح جهان در مورد تغییر انتظارات از کسب و کارهای قرن بیست و یکم انجام شد. 21 هزار نفر در 23 کشور از 6 قاره جهان در مورد دیدگاه‌هایشان از نقش‌ها و مسئولیت‌های سازمان‌های تجاری در ابعاد اجتماعی و زیست محیطی و همچنین کسب و کار نظر سنجی شدند. این مطالعه جهانی- معروف به رای‌گیری هزاره در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)- آن چه که بسیاری از محققان و رهبران کسب و کار در طی یک دهه گذشته یا بیشتر اظهار داشته بودند را تایید کرد. این که از نظر...

یونیدو و محیط زیست

برنامه هاي يونيدو براي حفظ محيط زيست(1) در سال‌هاي اخير يونيدو با توجه به ماموريت خود، بر مفهوم صنعت سبز(2) جهت توسعه صنعتي پايدار تاكيد داشته است و در زمينه‌ چالش‌‌هاي توسعه پايدار جهاني به محيط زيست و چالش‌هاي مرتبط با آن توجه داشته است. صنعت سبز به معناي تلاش‌‌ كشورها براي طي يك مسير پايدارتر رشد مي‌باشد كه به وسيله راه‌اندازي سرمايه‌گذاري‌‌هاي سبز و اجراي اقدامات سياستي عمومي كه مشوق سرمايه‌گذاري خصوصي متعهد در قبال محيط زيست ‌باشد؛ دنبال مي‌شود.l «پاك كردن صنعت» يك روش دستيابي به رشد اقتصادي قابل قبول و ارتقاء سطح پايدار بودن اقتصاد‌هاست كه شامل بهبود...