برچسب ها مخاطرات جهانی

برچسب: مخاطرات جهانی

ریسک‌های جهانی در ۲۰۱۷

امروزه جهان با مخاطرات متنوعی روبروست. مجمع جهانی اقتصاد هرساله در گزارش‌های منظمی که در اجلاس سالانه داووس منتشر می‌نماید به بررسی و تحلیل ریسک‌های جهانی می­پردازد. خطرات و ریسک‌های جهانی شامل بلایای طبیعی و زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فن‌آوری و جغرافیایی می‌شوند. در این گزارش به خلاصه‌ای از ریسک‌های جهانی سال 2017 اشاره می‌شود. تعریف ریسک‌ها و روندهای جهانی ریسک و خطر جهانی، یک رویداد نامشخص و یا شرایطی است که اگر رخ دهد، می‌تواند موجب تاثیر منفی قابل توجه برای چندین کشور و یا رشته فعالیت‌های مختلف شود. روند جهانی نیز الگویی بلندمدت است که در حال وقوع است و...