برچسب ها مدیریت

برچسب: مدیریت

اینفوگرافیک | حرکت از ترویج به ارتباطات بازاریابی

ناظر اقتصاد: علومی مانند بازاریابی از علوم بهره بردار هستند و از دستاوردهای سایر علوم استفاده می‌کنند. در واقع نیاز به علم فروش و بازاریابی از زمانی شکل گرفت که عرضه کنندگان محصول و خدمات افزایش یافت و عرضه از تقاضا پیشی گرفت. در واقع در بازاریابی تمرکز برروی نیازها و خواسته‌های مشتری است و هدف اصلی ایجاد رضایت مشتری در بلند مدت است. بحث ارتباطات بازاریابی (Marketing Communications) به خصوص مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی از مباحث داغ و مطرح حال حاضر در زمینه مدیریت بازاریابی است البته با توجه به شرایط موجود در جهان بحث ارتباطات بازاریابی محدود...