برچسب ها مزیت رقابتی

برچسب: مزیت رقابتی

چکیده‌ای از دیدگاه‌های منسوخ در نظریه مدیریت

نظریه‌های مدیریت بر مبنای چهار دیدگاه پایه سازماندهی می شوند که آنها را می توان در هر کتاب مدیریتی خواند یا در هر همایش تجاری به کررات شنید اما این دیدگاه ها از واقعیت به دور مانده‌اند. اولین دیدگاه بیان می کند که تجارت بیش از هر زمانی رقابتی شده است. نگاهی کوتاه به عناوین کتاب های پر طرفداری مانند "پایان مزیت رقابتی " نوشته ریتا گونتر یا "برتری یک مهاجم" نوشته رام چاران به شما این احساس را القا می کند که در جهانی پر از رقابت قرار دارید که در آن غول‌های قدیمی تجارت به طور مداوم  به...

تصمیم‌گیری استراتژیک در شرایط تلاطم محیطی

ناظر اقتصاد : تشدید رقابت بین شرکت‌ها و افزایش تلاطم و نااطمینانی محیطی موجب ناکارآمدی ابزارهای سنتی برنامه ریزی استراتژیک شده است. بسیاری از اندیشمندان به منظور تسهیل تصمیم‌گیری استراتژیک در شرایط جدید، مدل‌ها و چارچوب‌های جایگزینی ارائه نموده‌اند. یکی از این مدل‌های جدید توسط سه تن از محققین نامدار حوزه پویایی رقابتی به نام‌های کرتیس گریم، ‌هان لی و کن اسمیت ارائه شده است. گریم، لی و اسمیت این مدل جدید تصمیم‌گیری استراتژیک را بعد از نزدیک به 20 سال مطالعه و بررسی و به دنبال ناکارآمدی مدل‌های سنتی و متعارف برنامه‌ریزی استراتژیک در محیط‌های متلاطم، توسعه داده‌اند....