برچسب ها منابع ارزی

برچسب: منابع ارزی

۴ پیشنهاد برای ذخیره ارز + دانلود گزارش

ناظراقتصاد: با توجه به احتمال تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی و تمرکز تخصیص ارز به کالاهای اساسی و استراتژیک و عدم ارائه ارز به برخی از کالاهای مصرفی، شناسایی کالاهای عمده مصرفی و تبیین راهکارهایی برای مدیریت این کالاها ضروری است. باید توجه داشت اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر تجربه مفیدی را برای سیاست‌گذاران کشور به همراه داشته است که در ادامه و با اعمال تحریم‌های بیشتر می‌توان برای خروج از بحران و تدوین سیاست‌های مناسب از تجربه‌های آن سال‌ها استفاده کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به شرایط حساس کنونی اشاره داشته و چنین آورده است: «اگر...

لزوم سیاست گذاری‌های ارزی مناسب در پسا توافق با بهره‌گیری از...

یکی از مسائل بسیار مهم در «پسا توافق»، کیفیت سیاست گذاری‌های ارزی در ج.ا.ایران می‌باشد. در این دوره از یکسو درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته است و از سوی دیگر نیز منابع قابل توجه ارزی از قید تحریم ها آزاد می شوند. هر چند که بخش قابل توجهی از منابع آزاد شده، متعلق به دولت نمی باشد، اما موجب گشایش های مختلف برای کشور خواهد شد. این نکات اهمیت «کیفیت» سیاست گذاری‌ها را بیش از پیش می‌گرداند. لازم بذکر است، درآمدهای نفتی کشور در سال 1390 حدود 120 میلیارد دلار بود که بر اساس پیش بینی‌ها به حدود 25میلیارد...