برچسب ها موسسات مالی

برچسب: موسسات مالی

مداخله در بحران بانکی؛ منافع و هزینه‌ها

ناظر اقتصاد: با توجه به حیاتی بودن حفظ ثبات مالی و اقتصادی و به جهت حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی در برهه حساس فعلی منفعت خالص فرایند مداخله در پیشگیری از بروز بحران بانکی مثبت است.‌ بحران‌ بانکی می‌تواند حادثه‌ای ناگوار و تلخ باشد. ‌ بحران‌ها به طور ناگهانی ظهور می‌کنند که ناشی از وقایع مرتبط و نامرتبط یا تغییرات ناگهانی در درک کارگزاران اقتصادی در مورد صحت و سلامت بخش بانکی است. در این وضعیت، هدف مقامات و متخصصین برقراری مجدد ثبات به بخش بانکی و مداخله مالی است. ‌ اقدامات فوری ممکن است مانعی محدود کننده برای این...