برچسب ها میلتون فریدمن

برچسب: میلتون فریدمن

مانع سوم بازار آزاد

ناظراقتصاد: در چند روز گذشته كلیپی از میلتون فریدمن، اقتصاددان سرشناس مدافع بازار آزاد در شبكه‌های اجتماعی منتشر شده كه او در این كلیپ دو گروه را به عنوان موانع اصلی بازار آزاد معرفی می‌كند؛ نخست روشنفكران و دیگر كاسبكاران. او استدلال می‌كند كه چگونه روشنفكران بازار آزاد و مزایای ایجاد آن را فقط برای خودشان می‌خواهند و آن را تا جایی قبول دارند كه برای‌شان منفعت داشته باشد. از نظر این اقتصاددان سرشناس امریكایی مانع دوم، بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی و تجار هستند كه تا تریبونی به دست می‌آورند از موافق بودن بار سیستم بازار و مطلوبیت...